Najczęściej zadawane pytania

Na czym będzie polegała współpraca?

Prowadzimy pełną dokumentacje księgową Klienta. Po otrzymaniu dokumentów źródłowych informujemy niezwłocznie o brakach w przekazanej dokumentacji, analizujemy dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Na podstawie prowadzonej dokumentacji obliczamy wysokość należnego podatku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informujemy o wysokości podatków i składek ZUS elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w biurze.

Czy mogę wyrazić chęć współpracy także w trakcie roku?

Oczywiście, że tak. Klient może zgłosić się do nas w dowolnym terminie. Musimy jedynie otrzymać niezbędne informacje dotyczące rozliczeń podatkowych od początku roku, aby prawidłowo rozliczać należne podatki.

Czy będę musiał dostarczać osobiście dokumenty do biura?

Najczęściej dokumenty są dostarczane do biura przez Klienta, jednak na życzenie zainteresowanego odbiór dokumentów może odbywać się u Klienta. Dokumenty za poprzedni miesiąc należy dostarczyć do 5 bieżącego miesiąca.

A jeżeli będę miał dodatkowe pytania w sprawach mojej firmy to czy będę musiał za to dodatkowo płacić?

Porady w zakresie prowadzenia firmy: podatkowe, dotyczące ZUS czy np. pracowników są udzielane w ramach opłaty miesięcznej ustalonej w umowie.

Czy nadal będę musiał osobiście kontaktować się z urzędami?

Biuro wysyła wymagane deklaracje do stosownych urzędów i kontaktuje się z nimi w imieniu klienta.

Jaka jest rola biura w przypadku kontroli z US, UKS lub ZUS?

Biuro reprezentuje klienta przed organami skarbowymi, ZUS oraz innymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Dowiedz się jak możemy pomóc Tobie

Poznaj pełną ofertę